Grupy skanlacyjne

Grupa Ukryta Wioska

Nazwa: Ukryta Wioska
Adres www: http://ukrytawioska.com/
Data założenia: Nieznana
Rozdziałów na stronie: 111
Osób w grupie: 1

Opis grupy:

Grupa powstała 29 marca 2008 roku.

W swojej historii zajmowała się tłumaczeniem trzech mang: Psyren, Blazer Drive oraz pewnej znanej serii o młodym ninja.

Grupa zakończyła działalność 29 marca 2015 roku.

Zasłużeni członkowie:

J – założyciel, I szef UW, tłumacz

Edek – tłumacz

Tony – II szef UW, edytor

Cloud – edytor

KenneX – tłumacz

Smool – edytor

Szopenoo – edytor

Zurris – tłumacz

komandram – edytor

chicken – edytor

Rejzer – tłumacz

hotaru – edytorka

Liar – edytor

Sheogorath – edytor

toumorokoshi – tłumacz

Kuszek – tłumacz, edytor, III szef UW


Centrum mangi online

Witaj na Centrum Polskiej Mangi!

Znaj­dziesz tu­taj skan­la­cje nie­zli­cen­cjo­no­wa­nych ty­tu­łów mang, manhw oraz man­hua. Zbiór ten jest do­rob­kiem fa­nów oraz licz­nych grup skan­la­cyj­nych, pro­mu­ją­cych ga­tu­nek w na­szym ro­dzi­mym ję­zy­ku. Go­rą­co za­chę­ca­my do kup­na ty­tu­łów, któ­re uka­za­ły się w wer­sji dru­ko­wa­nej.


Uwaga!
Na tej stro­nie mo­żesz ober­wać cia­stecz­kiem! Cia­stecz­ka słu­żą do za­py­cha­nia bu­zi na­szym czy­tel­ni­kom, aby ci nie mo­gli na­rze­kać na brak za­pa­mię­ty­wa­nia auto­lo­go­wa­nia lub po­więk­sze­nia ska­nów na czyt­ni­ku on­line. Mo­żesz uni­kać cia­ste­czek i po­zo­stać ano­ni­mo­wym, do te­go słu­ży op­cja wy­łą­cze­nia ich w prze­glą­dar­ce. Ale nie na­rze­kaj po­tem, że re­se­tu­ją ci się usta­wie­nia. Hough!


  • Ilość grup skanlacyjnych: 341
  • Ilość mang: 4910
  • Ilość rozdziałów: 54328
  • Zarejestrowanych użytkowników: 19565

Ostatnie komentarze

Gatunki

Szajsbox

Polecane strony

  • plany drama
  • Hayate MANGIster
  • Dream Victims Shinden Underground
  • Animan Ero Senin
  • Jinja-Temple genesis
  • Neomeldram Blady Stefan
  • Project Manga Visual Scene
  • Will Breakers Polska Manga
  • Shinobi PBF nyanyan
  • frozensubs flyscans
  • conan ningyo
  • gakure phrazes
  • dbnao mirai
  • denki peanut
  • helheim oishiiscans
  • outsiders dangaiteam
  • variascans manekineko
  • radiator zolc
  • animecentrum teamblack
  • RyuRaionTeam synhtesiss
  • koa brisingr
  • sensyuecchi stardust