Manga Zakuro no Mi wo Abaite

Recenzje :: Zakuro no Mi wo Abaite

Manga Zakuro no Mi wo Abaite
Status: Zakończona

Tytuły alternatywne

Inne: Opening the Pomegranate Fruit, Zakuro no miwo Abaite

Informacje

Autor: Mayu Shinjo
Wydawnictwo: Shogakukan
Gatunki:
Wiek min.: 18

Ocena

Brak rozdziałów - oceny zablokowane

Dodaj do listy

Rozdział:

Recenzja użytkownika moonlight Ocena 0

Kotoko jest młodą dziewczyną, której duma i sylwetka zostały sprzedane rodzinie Tokuda, w ramach długu jej ojca. Została zauroczona wyglądem Takahiro Tokudy, jej nowo wybranego narzeczonego, który jest spadkobierca fortuny rodziny Tokuda i który będzie miał nad nią całkowitą kontrolę. Czy miedzy nimi wszystko dobrze się ułoży?
- czytaj więcej -Chcesz napisać własną recenzję? Możesz to zrobić tutajCentrum mangi online

Witaj na Centrum Polskiej Mangi!

Znaj­dziesz tu­taj skan­la­cje nie­zli­cen­cjo­no­wa­nych ty­tu­łów mang, manhw oraz man­hua. Zbiór ten jest do­rob­kiem fa­nów oraz licz­nych grup skan­la­cyj­nych, pro­mu­ją­cych ga­tu­nek w na­szym ro­dzi­mym ję­zy­ku. Go­rą­co za­chę­ca­my do kup­na ty­tu­łów, któ­re uka­za­ły się w wer­sji dru­ko­wa­nej.


Uwaga!
Na tej stro­nie mo­żesz ober­wać cia­stecz­kiem! Cia­stecz­ka słu­żą do za­py­cha­nia bu­zi na­szym czy­tel­ni­kom, aby ci nie mo­gli na­rze­kać na brak za­pa­mię­ty­wa­nia auto­lo­go­wa­nia lub po­więk­sze­nia ska­nów na czyt­ni­ku on­line. Mo­żesz uni­kać cia­ste­czek i po­zo­stać ano­ni­mo­wym, do te­go słu­ży op­cja wy­łą­cze­nia ich w prze­glą­dar­ce. Ale nie na­rze­kaj po­tem, że re­se­tu­ją ci się usta­wie­nia. Hough!


 • Ilość grup skanlacyjnych: 331
 • Ilość mang: 4716
 • Ilość rozdziałów: 52045
 • Zarejestrowanych użytkowników: 18304

Ostatnie komentarze

Gatunki

Szajsbox

Polecane strony

 • plany drama
 • Hayate MANGIster
 • Dream Victims Shinden Underground
 • Animan Ero Senin
 • Jinja-Temple genesis
 • Neomeldram Blady Stefan
 • Project Manga Visual Scene
 • Will Breakers Polska Manga
 • Shinobi PBF nyanyan
 • frozensubs flyscans
 • conan ningyo
 • gakure phrazes
 • dbnao mirai
 • denki peanut
 • helheim oishiiscans
 • outsiders dangaiteam
 • variascans manekineko
 • radiator zolc
 • animecentrum teamblack
 • RyuRaionTeam synhtesiss
 • koa brisingr
 • sensyuecchi stardust